A Free Template from Joomlashack

Zajíček na koni, o.p.s.

Pomáháme dětem handicapovaným, znevýhodněným, zdravým, zkrátka úplně všem...

číslo transparentního účtu: 2012113001/5500

Home Jízdy na koních

Google Translate

English French German Russian
PDF Tisk Email

Jízdy na koních zdarma pro děti s handicapy

 

základní projekt sdružení, vznikl v roce 2004

 

jizdy

Jízdy na koních pro všechny

 

pro handicapované i zdravé, pro staré, mladé i pro ty úplně nejmenší.
Máme dlouholetou praxi a spokojené klienty.

Děti a jejich pečovatelé mohou kdykoli (po telefonické domluvě) přijet do stáje Artuš a absolvovat bezplatně terapeutickou jízdu na koni (v délce 15-35 minut - dle psychických a fyzických možností klienta), nebo jinou formu terapie (mazlení s koníkem atd.), dle svého aktuálního zdravotního a psychického stavu.

 

 • Terapeutického koně vede proškolený a zkušený pracovník stáje Artuš.
 • Dítě na koni doprovází rodič či pečovatel.
 • Dítě musí mít helmu.
 • Při jízdě na koni za dítě zodpovídá rodič či pečovatel.
 • Cena: Pro děti s handicapy zdarma, zdravé děti např. sourozenec za poplatek 5 Kč/minutaProstředek naplnění cíle - způsob realizace projektů

 • Jízdy na koních a pobyt v přírodě během školního roku.
 • Klient si vybere projekt, který mu nejvíce vyhovuje.
 • Jízdy pro děti s handicapy zdarma, pro děti zdravé za příspěvek, který bude dál využit pro koně.
 • Hravá forma výchovy k integraci a k ekologii za pomoci atraktivních a zábavných jízd na koních.

 

Výrazné rysy programu - čím se odlišujeme? V čem jsme jiní?

1)     Individuální přístup ke každému z klientů: Pokud klient není schopný z různých důvodů  absolvovat  jízdu na koni v domluveném čase, nepřijde o ni – ale absolvuje ji, až mu to jeho psychický a fyzický stav umožní: za hodinu, za dvě,… a pokud ani tehdy nebude klient schopen jízdu absolvovat, domluví se náhradní termín jízd.

2)     Individuální přístup k rodičům – rodiče či doprovod se vždy setkají s vlídným a chápavým jednáním.

3)     Doplňkové programy terapeutických Jízd – nejedná se jen o jízdy. Programy doplňujeme výchovou k ekologii, arteterapií, sportovními hrami a muzikoterapií.

4)     Integrační aspekt – účast zdravých dětí (nevyužívají dotace) je na každé akci. Zaručuje zdravou a nenásilnou integraci.

 

Cílové skupiny:

 

Priority:

 • děti se zdravotním handicapem raného, předškolního, školního věku a mládež (popřípadě i dospělí handicapovaní - dle možností.) Aktuálně děti s Downovým syndromem, kombinovaným postižením, dětskou mozkovou obrnou, opožděným psychomotorickým vývojem, lehkou a středně těžkou mentální retardací, autismem, vývojovou dysfázií, astmatem bronchiale, lehkou mozkovou dysfunkcí, neurologickými onemocněními,....
 • děti se socio-kulturním handicapem – DD, uprchlické tábory, děti ze sociálně velmi slabých rodin
 • děti a mládež bez volnočasových aktivit – protidrogová prevence
 • děti a mládež setkávající se se závislostmi (v rodině, sami v léčení…apod.)

Podpriority:

 • rodiče a příbuzní handicapovaných dětí
 • pracovníci organizací zabývající se handicapovanými dětmi
 • zdravé děti a mládež - z důvodu vytvoření přirozeného kolektivu (víkendy)
 • dobrovolníci

Terapeuti:

Členové a pracovníci o.s. s odpovídajícím vzděláním a praxí v oboru práce s dětmi (sociální pracovnice, zdravotní sestra),  pracovníci statku, kteří znají velmi dobře problematiku života a práce na statku, ekologičtí aktivisté.

Naši koně:

Pro každou věkovou i jinak nárokově dělenou skupinu máme speciálního koně. Od malých poníků, kteří jsou jen o málo větší než bernardýn, až po velké koně, kteří vozí děti s váhou 50-80 kg.

Doprovázející personál nemusí mít z koní strach. Koně jsou vychováni speciálně pro terapie jízdou na koních a mají praxi přes 6 let terapií.

Zpětná vazba:

Při své první akci vyplní každý klient vlastní kartu klienta (poskytuje o.s.), kde se zaznamenává celá historie terapií klienta, včetně průběhů a průběžných výsledků. Do karet vkládáme i záznamy z účasti na jiných programech sdružení (integrační tábory, Pomoc na blízko..)

Každý klient (individuální či organizace) se přihlašuje na každou akci zvlášť.

 

Krátkodobý cíl:

pobytem v malebné přírodě zklidnit psychiku klienta s handicapem a umožnit tak největší možné procento účinnosti terapeutické jízdy.

Dlouhodobý cíl:

zlepšení stavu klienta.

Pravidla odměn pro koníky 2014. Za terapii dítěte jízdou na koni přispějí rodiče následovně:

INDIVIUÁLNÍ JÍZDY:

 • Děti s handicapy ZDARMA
 • Ostatní děti: 5kč/minuta. Každý jezdí jen podle toho, kolik se mu líbí :-)

Na individuální jízdy se prosím objednejte u slečny Veroniky Náměstkové, tel: 731 408 955

DNY a VÍKENDY V SEDLE:

 • děti s handicapem 0,- Kč
 • sourozenec dítěte s handicapem 0,- Kč
 • zdravé dítě 200,- Kč (200Kč den/ 300Kč víkend)
 • druhý a třetí sourozenec zdravého dítěte 100,-Kč/dítě (100Kč den/ 150Kč víkend)
 • čtvrtý, pátý a další sourozenec již neplatí :-)
 • členové KPZ - dítě s handicapem a jeho sourozenci 0,-
 • členové KPZ - zdravé dítě 50,- za každé dítě / za den
 • děti aktivních dobrovolníků a zaměstnanců o.s. - zdarma (aktivní dobrovolník = pomoc na min. šesti akcích za rok + pravidelná účast na schůzkách)
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack