A Free Template from Joomlashack

Zajíček na koni, o.p.s.

Pomáháme dětem handicapovaným, znevýhodněným, zdravým, zkrátka úplně všem...

číslo transparentního účtu: 2012113001/5500

Home Pomoc sociálně slabým

Google Translate

English French German Russian
PDF Tisk Email

Pomoc na blízko

 

Našim dětem pomáhají:

oresi Ernst & Young ADASTRA
paní Zdislava Lojdová s rodinou
rodina Ševčíkova
pan Karel Příbramský
naši dobrovolníci

 

Myšlenka adopce na dálku převedená do našich českých poměrů

 

Občanské sdružení Zajíček na koni vyhledává děti – rodiny, které jsou ve finanční tísni a stát jim přesto nemůže v daný moment pomoci.

Pomoc na blízkoPodporujeme děti, aby se mohly věnovat svým volnočasovým aktivitám přesto, že se jejich rodina nenadále dostala do sociálně – finančně tíživé situace a sama už toto není schopná zajistit. Ztráta této aktivity pro dítě neznamená pouze ztrátu koníčku, ale často také kamarádů, se kterými se zde potkává, dítě pak snáze upadá do deprese z nově vzniklé situace. Pro rodiče tato ztráta znamená riziko, že jeho dítě bude trávit volný čas nežádoucím způsobem.

 

Naši klienti

 

Cílová skupina programu:

 • děti ze sociálně velmi slabé rodiny
 • děti, žijící s jedním rodičem z důvodů:
  • rozvod rodičů
  • odchod jednoho z partnerů a následný nezájem o děti (neplacení alimentů)
  • úmrtí jednoho z rodičů (opatrovníků)
  • rodič ve VTOS (výkon trestu odnětí svobody)
  • rodič v léčbě závislosti (alkohol, drogy...)
  • rodič pobývající v ústavu pro duševně choré
 • děti svobodných maminek
 • děti dlouhodobě nemocných rodičů (rodiče)
 • rodiny, které si neumí zažádat o pomoc u státu (neumí vyplňovat dokumentaci, nevyznají se ve složitém systému pomoci, nemají odvahu žádat atd.)

 

Nepříznivou situací v rodinách vždy nejvíce trpí děti, proto je tento projekt určen především jim!

Pro rodiče (pečovatele) je pomoc dětem a zájem o ně výraznou duševní pomocí a často může podpořit jejich vůli nepodlehnout situaci.

 

Podmínkou pro zažádání pomoci u nás je sociálně nebo finančně tíživá situace rodiny nezaviněná rodičem/ pečovatelem, který o pomoc žádá. Anonymních rodin v tíživé situaci je mnoho. O jejich existenci se dovídáme od jejich přátel, kteří k nám jezdí na jízdy, od náhodných lidí, co se o nás dozví z internetu. Díky těmto kontaktům pak sami rodinu kontaktujeme. Rodiny se o své situaci část bojí mluvit, o pomoc si neříkají, protože se bojí reakce okolí, bojí se rodiny rodiče, který odešel - většinou z kritického důvodu (alkoholismus a jiné vážné problémy), bojí se zviditelnit. Snažíme se, aby pomoc od nás byla maximálně anonymní, především kvůli dětem.

Peníze, které dostaneme, jsou využity výlučně na potřeby dítěte a to tak, že veškeré kroužky a aktivity se platí z našeho účtu, přímo na účet dané organizace. Dárce tak může direktně z našeho transparentního účtu kontrolovat účel, na který byly peníze použity.Výjimečně, pokud nelze aktivitu zaplatit převodem, rodič vyzvedává hotovost u nás v den placení aktivity a musí následně dodat potvrzení o zaplacení s datumem téhož dne, nejpozději dne následujícího; nebo jsou mu peníze proplaceny zpětně proti potvrzení o zaplacení kroužku!

Tato opatření jsme zvolili, abychom zabránili zneužití peněz jinou osobou (např. rodičem, neplatícím alimenty a shánějícím peníze na alkohol...) A proto, aby i dárci měli kontrolu nad využitím vynaložených prostředků.

Setkání s dítětem není pro soukromé dárce možné. Pro nadace a organizace lze v některých případech setkání po dohodě domluvit. Můžeme dodat fotodokumentaci z kroužků, potvrzení o  činnosti dítěte od učitele kroužku apod.


dětiPřímá pomoc klientům:

 

 • rok 2012: 17 rodin, tj. přímou pomoc dostalo 34 dětí
 • rok 2011: 10 rodin, tj. přímou pomoc dostalo 19 dětí
 • rok 2010: 11 rodin, tj. přímou pomoc dostalo 29 dětí
 • rok 2009: 14 rodin, tj. přímou pomoc dostalo 33 dětí
 • rok 2008: 12 rodin, tj. přímou pomoc dostalo 31 dětí 
 • rok 2007: 4 rodiny, tj. přímou pomoc dostalo 10 dětí  


(Zmapováno na základě evidence klientů od roku 2007,  aktualizace 7.4.2013)

 

Hledáme sponzory dětí. Přijímáme nové klienty projektu.


Kodex „ Pomoci na blízko"

sedm základních principů programu:
 1. Finanční pomoc i materiální pomoc je vždy přímou pomocí dítěti/ dětem, nikoli rodině. Pokud je žádáno na potřeby rodiny, musí to být v úzké souvislosti s potřebou dítěte. Tuto úzkou souvislost se musí podařit transparentně prokázat.
 2. Finanční pomoc nedostávají rodiče/opatrovníci nikdy do rukou před jejím využitím na konkrétní účel pro dítě – pomoc je zasílána organizaci poskytující kroužek/aktivitu, nebo jsou propláceny doklady o zaplacení. Pouze ve výjimečných případech je postupováno jinak - individuálně.
 3. Opatrovník/ rodič nemusí podávat písemnou žádost, ani nemusí posílat písemné poděkování za pomoc. Musí ale souhlasit s ověřením situace naším pracovníkem/dobrovolníkem a sepsáním zprávy o ověření. Zprávu nemusí podepsat, pokud to neumí či nemůže z jiného důvodu.
 4. O.s. zachovává anonymitu klientů: o.s. musí znát osobní údaje opatrovníka/ rodiče klienta, ale nesmí jej bez jeho souhlasu poskytnout třetí osobě, ani donátorovi. O.s. nemusí znát osobní údaje přímo klienta = dítěte, vyjma jména a příjmení.
 5. O.s. musí znát údaje o organizaci, která bude poskytovat za finanční pomoc o.s. kroužky aktivity pro dítě.
 6. Klient souhlasí s tímto kodexem.
 7. Donátor souhlasí s tímto kodexem.

Pro jednotlivé klienty je možné domluvit další podmínky; pro jednotlivé donátory je možno domluvit další požadavky, podmínky a způsoby podávání zpráv apod. a to vždy tak, aby byla chráněna anonymita a celkově osoba klienta - dítěte.

 

 

Aktualizováno Čtvrtek, 03 Duben 2014 11:33
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack