Ve spolupráci s Jezdeckou akademií Bleu de Ciel, nabízíme opět od září 2017 Terapeutické jízdy pro děti a mladistvé s handicapy a Výcvikové jízdy pro děti a mladistvé z programu Pomoc sociálně slabým.

https://cs-cz.facebook.com/jezdeckaakademiehostivar/

Terapie jízdou na koni nespadá formálně pod hiporehabilitaci. Hiporehabilitace má své disciplíny: hipoterapii, psychoterapii, parajezdectví. V praxi je ale terapie jízdou na koni téměř identická metoda, využívající pohyb koně v kroku jako stimul pro centrální nervovou soustavu, s výrazně kladným účinkem i na psychiku klienta. Klienti Zajíčka na koni, tedy klienti stáje Bleu de ciel se setkávají při terapiích s individuálním přístupem, koně jsou pro ně vybíráni s ohledem nejen na věk a váhu, ale i klientovy preference.
Výcviky, tedy tréninky na koních probíhají pod dohledem zkušeného trenéra, zpočátku individuálně, později v malé skupince jezdců stejné či velmi podobné úrovně.
Starší děti a mladiství z programu Pomoc sociálně slabým dochází do hostivařských stájí kromě tréninků i pečovat o koně a jejich prostředí.
Zápis na Jízdy na koních ve školním roce 2017/2018 je přednostně pro klienty s handicapy a pro klienty ze sociálně slabého prostředí, kteří absolvovali jízdy již v předešlém roce. Přednost mají též členové Spolku přátel Zajíčka na koni, z.s.
Prosíme všechny rodiče a opatrovníky, kteří mají zájem o pravidelné jízdy pro své děti, aby kontaktovali Helenu Krejčíkovou

CENÍK:

Terapeutické jízdy procházkou či polohováním:

30 minut/300,- Kč

Tréninky:

30 minut začátečníci/400,- Kč
45 minut pokročilí/400,- Kč
trénink/ dospělá osoba/500,- kč

Tyto ceny platí při zakoupení permanentky deseti výcvikových či terapeutických jízd. Jízdy probíhají 1 x či 2 x týdně ve všedních dnech. Pro klienty z projektu Pomoc sociálně slabým (týká se handicapovaných i zdravých dětí) jsou jízdy částečně či celkově hrazeny z finančních příspěvků donátorů Zajíčka na koni, o.p.s.

PROJEKT JE REALIZOVÁN ZA PODPORY:

Adastra, s.r.o. Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář  EY
CETELEM Nadace AGROFERT Pražská energetika, a. s.
 S&T CZ s.r.o. Pražská plynárenská, a.s. Řízení letového provozu ČR, s.p.

        

Jízdy na koních

 

O PROJEKTU JÍZD NA KONÍCH

Základní projekt sdružení, který vznikl v roce 2004.

Zajíček na koni, o.p.s spolupracuje již od začátku své existence s Jezdeckou akademií Bleu de Ciel (původní název Artušova stáj). Koně této stáje procházejí speciálním výcvikem, aby byli připraveni pro práci jak s handicapovanými klienty, tak s klienty bez viditelného handicapu (Zajíčkovi klienti z projektu Pomoc sociálně slabým.)Terapie jízdou na koni nespadá formálně pod hiporehabilitaci. Hiporehabilitace má své disciplíny: hipoterapii, psychoterapii, parajezdectví. V praxi je ale terapie jízdou na koni téměř identická metoda, využívající pohyb koně v kroku jako stimul pro centrální nervovou soustavu, s výrazně kladným účinkem i na psychiku klienta. Klienti Zajíčka na koni, tedy klienti stáje Bleu de ciel se setkávají při terapiích s individuálním přístupem, koně jsou pro ně vybíráni s ohledem nejen na věk a váhu, ale i klientovy preference.

Jízdy na koních jsou určeny pro handicapované i zdravé, pro děti i pro dospělé s duší dítěte.

Máme dlouholetou praxi, individuální přístup a spokojené klienty.

Klienti s tělesným, duševním či kombinovaným handicapem absolvují v Jezdecké akademii Bleu de Ciel terapeutické jízdy na koni (v délce 15-30 minut - dle psychických a fyzických možností klienta), nebo jinou formu terapie (mazlení s koníkem atd.), dle svého aktuálního zdravotního a psychického stavu.
Klienti programu Pomoc sociálně slabým Zajíčka na koni o.p.s. absolvují v Jezdecké akademie BLEU DE CIEL výcvikové lekce v délce trvání 30 – 45 minut.

Základní pravidla

 • Terapeutického koně vede proškolený a zkušený pracovník či dobrovolník Jezdecké akademie BLEU DE CIEL.
 • Dítě na koni doprovází rodič či pečovatel.
 • Dítě musí mít helmu.
 • Při jízdě na koni za dítě zodpovídá rodič či pečovatel.
 • Klient a jeho doprovod se řídí Pravidly a řádem v o.p.s. Zajíček na koni a pravidly Jezdecké akademie Bleu de Ciel

Výrazné rysy programu - čím se odlišujeme? V čem jsme jiní?

1) Individuální přístup ke každému z klientů - Pokud klient není schopný z různých důvodů absolvovat jízdu na koni v domluveném čase, nepřijde o ni – ale absolvuje ji, až mu to jeho psychický a fyzický stav umožní: za hodinu, za dvě,… a pokud ani tehdy nebude klient schopen jízdu absolvovat, domluví se náhradní termín jízd.
2) Individuální přístup k rodičům – rodiče či doprovod se vždy setkají s vlídným a chápavým jednáním.
3) Integrační aspekt – účast zdravých dětí (nevyužívají dotace) je na každé Zajíčkově akci. Zaručuje zdravou a nenásilnou integraci.

Cílové skupiny

Priority:

 • děti se zdravotním handicapem raného, předškolního, školního věku a mládež (popřípadě i dospělí handicapovaní - dle možností.) Aktuálně děti s Downovým syndromem, kombinovaným postižením, dětskou mozkovou obrnou, opožděným psychomotorickým vývojem, lehkou a středně těžkou mentální retardací, autismem, vývojovou dysfázií, astmatem bronchiale, lehkou mozkovou dysfunkcí, neurologickými onemocněními,....
 • děti se socio-kulturním handicapem – DD, uprchlické tábory, děti ze sociálně velmi slabých rodin
 • děti a mládež bez volnočasových aktivit – protidrogová prevence
 • děti a mládež setkávající se se závislostmi (v rodině, sami v léčení…apod.)

Podpriority:

 • rodiče a příbuzní handicapovaných dětí
 • pracovníci organizací zabývající se handicapovanými dětmi
 • zdravé děti a mládež - z důvodu vytvoření přirozeného kolektivu (víkendy)
 • dobrovolníci

Terapeuti:

Dobrovolníci a pracovníci Jezdecké stáje Bleu de Ciel (a dobrovolníci o.p.s. Zajíček na koni) s praxí v oboru práce s dětmi (sociální pracovnice, trenér s licencí), pracovníci statku, kteří znají velmi dobře problematiku života a práce na statku.

Koně:

Pro každou věkovou i jinak nárokově dělenou skupinu máme k dispozici konkrétního koně. Od malých poníků, kteří jsou jen o málo větší než bernardýn, až po velké koně, kteří vozí děti s váhou 50-80 kg.
Doprovázející personál nemusí mít z koní strach. Koně jsou vychováni speciálně pro terapie jízdou na koních a mají praxi.

Zpětná vazba:

Při své první jízdě vyplní každý klient vlastní kartu klienta. Klient poskytuje zpětnou vazbu v podobě vyplněného dotazníků, který předkládáme klientovi (doprovodu) k vyplnění vždy v pololetí a na závěr školního roku.

Krátkodobý cíl:

Zlepšení psychického stavu klienta při a po terapii, uvolnění ztuhlého svalstva, celkové zklidnění nebo naopak vyvolání emocí (u apatických klientů.)

Dlouhodobý cíl:

Zlepšení celkového stavu klienta. Jak po tělesné, tak duševní stránce. Dodání jistoty v podobě pravidelného docházení za koňmi.