Zajíček na koni, o.p.s.
Pomáháme k lepšímu životu všem, kteří to potřebují
číslo transparentního účtu: 2300738014/2010

TERAPEUTICKÉ JÍZDY NA KONÍCH PRO DĚTI S HANDICAPY
VÝCVIKOVÉ JÍZDY PRO DĚTI ZE SOCIÁLNĚ SLABÉHO PROSTŘEDÍ

Pro školní rok 2016/2017 nabízíme ve spolupráci s Jezdeckou akademií Bleu de Ciel terapeutické jízdy na koních pro děti s handicapy a výcvikové jízdy na koních pro děti z projektu Pomoc sociálně slabým v pražské Jezdecké akademii Bleu de Ciel. Ceny jízd a tréninků pro sezonu 2016/2017 v Akademii Bleu de Ciel jsou:

Terapeutické jízdy procházkou či polohováním: 30 minut/300,- Kč

Tréninky:
30 minut začátečníci/400,- Kč
45 minut pokročilí/400,- Kč
trénink/ dospělá osoba/500,- Kč

Tyto ceny platí při zakoupení permanentky deseti výcvikových či terapeutických jízd. Pro klienty z projektu Pomoc sociálně slabým jsou jízdy částečně či celkově hrazeny z finančních příspěvků donátorů.
Pomocí našeho projektu Ježíškem po celý rok je možno finančně přispět klientům ze sociálně slabého prostředí na terapeutické či výcvikové jízdy.

Rozhodnutí, jaká terapie bude zahájena, je na trenérovi. Jedná se o pravidelné jízdy s frekvencí 1 x týdně či více.

Zápis na Jízdy na koních ve školním roce 2016/2017 přednostně pro děti s handicapy a pro děti ze sociálně slabého prostředí. Zcela přednostní možnost zápisu mají členové KPZ.

Prosíme všechny rodiče a opatrovníky, kteří mají zájem o pravidelné jízdy ve všedních dnech pro své děti, aby kontaktovali Helenu Krejčíkovou

PROJEKT JE REALIZOVÁN ZA PODPORY:

ADASTRAPražská energetika, a. s.Z/C/H LegalS&TDr. MaxPražská plynárenská, a.s.EYProvident

O PROJEKTU JÍZD NA KONÍCH

Základní projekt sdružení, který vznikl v roce 2004.

Zajíček na koni, o.p.s spolupracuje již od začátku své existence s Jezdeckou akademií Bleu de Ciel (původní název Artušova stáj). Koně této stáje procházejí speciálním výcvikem, aby byli připraveni pro práci jak s handicapovanými klienty, tak s klienty bez viditelného handicapu (Zajíčkovi klienti z projektu Pomoc sociálně slabým.)

Jízdy na koních jsou určeny pro handicapované i zdravé, pro děti i pro dospělé s duší dítěte.

Máme dlouholetou praxi, individuální přístup a spokojené klienty.

Klienti s tělesným, duševním či kombinovaným handicapem absolvují v Jezdecké akademii BLEU DE CIEL terapeutické jízdy na koni (v délce 15-30 minut - dle psychických a fyzických možností klienta), nebo jinou formu terapie (mazlení s koníkem atd.), dle svého aktuálního zdravotního a psychického stavu.

Klienti programu Pomoc sociálně slabým Zajíčka na koni o.p.s. absolvují v Jezdecké akademii BLEU DE CIEL výcvikové lekce v délce trvání 30 – 45 minut.

Základní pravidla

 • Terapeutického koně vede proškolený a zkušený pracovník Jezdecké akademie BLEU DE CIEL.
 • Dítě na koni doprovází rodič či pečovatel.
 • Dítě musí mít helmu.
 • Při jízdě na koni za dítě zodpovídá rodič či pečovatel.
 • Klient a jeho doprovod se řídí Pravidly a řádem v o.p.s. Zajíček na koni

Výrazné rysy programu - čím se odlišujeme? V čem jsme jiní?

 • Individuální přístup ke každému z klientů: Pokud klient není schopný z různých důvodů absolvovat jízdu na koni v domluveném čase, nepřijde o ni – ale absolvuje ji, až mu to jeho psychický a fyzický stav umožní: za hodinu, za dvě,… a pokud ani tehdy nebude klient schopen jízdu absolvovat, domluví se náhradní termín jízd.
 • Individuální přístup k rodičům – rodiče či doprovod se vždy setkají s vlídným a chápavým jednáním.
 • Integrační aspekt – účast zdravých dětí (nevyužívají dotace) je na každé Zajíčkově akci. Zaručuje zdravou a nenásilnou integraci.

Cílové skupiny

Priority:

 • děti se zdravotním handicapem raného, předškolního, školního věku a mládež (popřípadě i dospělí handicapovaní - dle možností.) Aktuálně děti s Downovým syndromem, kombinovaným postižením, dětskou mozkovou obrnou, opožděným psychomotorickým vývojem, lehkou a středně těžkou mentální retardací, autismem, vývojovou dysfázií, astmatem bronchiale, lehkou mozkovou dysfunkcí, neurologickými onemocněními,....
 • děti se socio-kulturním handicapem – DD, uprchlické tábory, děti ze sociálně velmi slabých rodin
 • děti a mládež bez volnočasových aktivit – protidrogová prevence
 • děti a mládež setkávající se se závislostmi (v rodině, sami v léčení…apod.)

Podpriority:

 • rodiče a příbuzní handicapovaných dětí
 • pracovníci organizací zabývající se handicapovanými dětmi
 • zdravé děti a mládež - z důvodu vytvoření přirozeného kolektivu (víkendy)
 • dobrovolníci

Terapeuti:

Dobrovolníci a pracovníci Jezdecké stáje Bleu de Ciel (a dobrovolníci o.p.s. Zajíček na koni) s odpovídajícím vzděláním a praxí v oboru práce s dětmi (sociální pracovnice, trenér s licencí), pracovníci statku, kteří znají velmi dobře problematiku života a práce na statku.

Koně:

Pro každou věkovou i jinak nárokově dělenou skupinu máme k dispozici konkrétního koně. Od malých poníků, kteří jsou jen o málo větší než bernardýn, až po velké koně, kteří vozí děti s váhou 50-80 kg.
Doprovázející personál nemusí mít z koní strach. Koně jsou vychováni speciálně pro terapie jízdou na koních a mají praxi.

Zpětná vazba:

Při své první akci vyplní každý klient vlastní kartu klienta, kde se zaznamenává celá historie terapií klienta, včetně průběhů a průběžných výsledků. Klient nám na oplátku poskytuje zpětnou vazbu v podobě vyplněného dotazníků, který předkládáme klientovi (doprovodu) k vyplnění vždy v pololetí a na závěr školního roku.

Krátkodobý cíl:

Zlepšení psychického stavu klienta při a po terapii, uvolnění ztuhlého svalstva, celkové zklidnění nebo naopak vyvolání emocí (u apatických klientů.)

Dlouhodobý cíl:

Zlepšení celkového stavu klienta. Jak po tělesné, tak duševní stránce. Dodání jistoty v podobě pravidelného docházení za koňmi.

 
ředitelka
tel.: 731 009 645
 
zástupkyně ředitelky
tel.: 775 231 784
 
Helena Krejčíková
projektová manažerka
tel.: 774 939 662
 
Kristýna Doležalová
projektová manažerka
tel.: 774 052 296
 
Lenka Mansour
vztahy s veřejností
tel.: 724 662 449
 
Martin Splavec
koordinátor
tel.: 724 958 351
 
 Veronika Náměstková
koordinátor jízdy
tel.:
731 408 955
Nahoru