Letní integrační terapeutický pobyt 2014

Bučovice u Votic (Střední Čechy)

I v letošním roce zve naše organizace všechny děti na oblíbený tábor

6. - 13.7. 2014

motto:  Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá...

 

Téma, které nás bude provázet od ranního uvítání do večerního kroužku po večeři. Během terapií, během celotáborové hry. Každý den se blízce seznámíme s jedním z těchto zvířat: koza, kůň, ovce, slepice, pes... Pokud nám bude štěstí přát zkusíme si kozu podojit, uvidíme, jak se kove kůň, ostříháme ovci a budeme vyrábět z vlny, půjdeme si ke slepici pro vajíčka a uvidíme, jak veterinář ošetřuje psa.

 

Program je uzpůsobený pro malé i velké a každý ať už dvouletý či náctiletý, zdravý nebo s handicapem, bude mít na táboře spoustu zábavy...

 

Naše pobyty jsou pro děti s doprovodem. Za děti během pobytu nepřebíráme zodpovědnost. Pobyty jsou určeny všem dětem. Děti ze znevýhodněného prostředí a děti s handicapy mají možnost velmi levné ceny (individuální možnosti, které nejsou uvedeny níže, jsou k dispozici po konzultaci s vedením sdružení). Na pobytech si každý přijde na své. Speciální terapie pro děti s handicapy a individuální přístup ke každému dítěti je od roku 2005 hlavním mottem našich pobytů. Program je sestaven tak, aby se dobře bavili všichni. Handicapované i zcela zdravé děti, rodiče, doprovod a tak dále :-)

Dopoledne vás čeká terapie jízdou na koni a tzv. asistovaný sed. Dále pak kombinované terapie a pro zdravé děti sportovní hry. Děti s handicapy budou mít tradičně fyzioterapeutické masáže v rámci léčebného programu.

Odpoledne se těšte na výtvarku pro maminky a  také na celotáborovou hru: Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá.

Více informací:

 Markéta Šulcová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">, tel.: 731 009 645

 Helena Krejčíková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 774 939 662

 

 

Termíny všech pobytových turnusů

(ve spolupráci se stájí Artuš) :

I. turnus 31.5.-7.6. 2014 – pobyt u moře . Obsazeno.

II. turnus: 6.-13.7. 2014 – klasický terapeutický tábor s programem vedoucí: Mgr. Markéta Šulcová,731 009 645. V letošním roce jsme se rozhodli ceny stanovit  individuálně při osobní konzultaci s každým vážným zájemcem!  Konzultace domlouvejte na tel. Číslo 731 009 645 (Mgr. Markéta Šulcová). Faktory pro posouzení: zdravotní handicap, duševní handicap, sociální situace rodiny...

III. turnus: 13. - 20.7. 2014 – jezdecký turnus pro děti bez doprovodu (Pomoc na blízko), jezdecký program. Cena 4000,- /dítě. Sourozenecká sleva. Pro klienty programu naší organizace Pomoc na blízko je posouzení ceny též individuální.  Více informací: Veronika Náměstková: 731 408 955. Zájemci o dotovanou cenu Pomoci na blízko: Mgr. Markéta Šulcová: 731 009 645.

IV. turnus: 20.- 27.7. 2014 - jezdecký turnus pro děti bez doprovodu (Pomoc na blízko), jezdecký program. Cena 4000,- /dítě. Sourozenecká sleva. Pro klienty programu naší organizace Pomoc na blízko je posouzení ceny též individuální.  Více informací: Veronika Náměstková: 731 408 955. Zájemci o dotovanou cenu Pomoci na blízko: Mgr. Markéta Šulcová: 731 009 645. 

V. turnus: 3.- 9.8. 2014  - jezdecký turnus pro rodiče s dětmi. Výuka jezdectví pro děti i dospělé. Cena 4000,- osoba. Veronika Náměstková, více informací: 731 408 955 . Obsazeno.

VI. turnus: 10. - 16.8. 2014 – jezdecký turnus pro rodiče s dětmi. Výuka jezdectví pro děti i dospělé. Cena 4000,- osoba. Veronika Náměstková, více informací: 731 408 955.

VII. turnus: klasický terapeutický tábor pro děti ze zařízení (Klokánek)

VIII. turnus: francouzský tábor s jízdami na koních pro děti s doprovodem. Informace individuálně: Mgr. Markéta Šulcová: 731 009 645.

Informace k tábořišti, kde se odehrávají všechny pobyty, kromě pobytu u moře :)

Ubytování: rok od roku zlepšujeme naše tábořiště. Čekají nás chatky, pohodlné veliké stany, ubytovací boxy s elektřinou, sprchový box s teplou vodou, suchý záchod s mouchami :-).

Strava: děti 5x denně, dospělí 3x denně. Pitný režim zajištěn.

 

Za pomoc děkujeme: panu Janu Červinkovi, ZCH AdvokátiCETELEMMETROSTAVMHMP.Více informací k našim pobytům -  základní terapeutický pobyt v termínu:  6. - 13.7. 2014 a více k naší organizaci:

          Již od roku 2005 pořádá naše organizace rodinné pobyty s koňmi pro znevýhodněné děti.

          Hlavním cílem  tohoto projektu je zlepšení zdravotního a psychického stavu znevýhodněných dětí z našich cílových skupin, to jest dětí s duševním, tělesným či sociálním handicapem. Prostředkem ke  splnění cíle jsou rozličné terapie realizované v malých skupinkách klientů několikrát za den: terapie jízdou na koni, fyzioterapeutické masáže, kombinované terapie - arteterapie, muzikoterapie, biblioterapie ( - konzultant a školitel PhDr. Marina Stejskalová, CSc.) Dalšími aktivitami na pobytech jsou: sportovní aktivity, celotáborová hra, pro rodiče jsou připravena výtvarná odpoledne, večerní debaty, improvizační hry. Druhým hlavním cílem projektu je integrace znevýhodněných dětí a účast dobrovolníků, kteří na pobytech pomáhají bez nároku na honorář.

U 95% dětí dosahujeme pravidelnými jízdami na koni a dalšími terapiemi celkového zlepšení fyzického i psychického stavu. (Zdroje: konzultaci s lékaři).

 

            Nejdůležitějším rysem pobytů je individuální přístup ke každému klientovi. Počínaje přihlášením a konzultováním ceny, po program na táboře a individualitu terapií. Pokud má dítě záchvat nebo je jinak aktuálně indisponováno, o terapie nepřijde, ale jsou mu nahrazeny v době, kdy je na ně připraveno.

          Kdo jsou naši klienti? Znevýhodněné děti jsou děti s handicapy viditelnými – tělesnými, s handicapy duševními, ze sociálně velmi slabého prostředí (nedostaly by se na jiný tábor kvůli ceně), adoptované, z organizace Klokánek, z dalších dětských domovů, občas z uprchlických táborů…

 

 

             Proč rodinné pobyty? Jde o to, aby děti s postižením nebyly nuceny být vytrženy ze svého prostředí, aby mohly být na jednom pobytu se svými zdravými sourozenci, jejichž blízkost je pro ně často velmi důležitá. Zároveň, aby mohly být se svým rodičem či asistentem, na které jsou děti zvyklé. Tato možnost je důležitá hlavně pro duševně handicapované děti. V praxi to znamená vymyslet program tak, aby byl zábavný nejen pro děti s handicapy, ale i pro jejich zdravé sourozence a to jakéhokoliv věku.   Tento fakt řeší i problematiku umístění zdravého sourozence v době tábora. Projekt myslí na všechny možné obtíže rodiny.

           Každým rokem, po analýze zpětnovazebních dotazníků, plánujeme další turnusy dle nových potřeb klientů a jejich opatrovníků. S měnícími se potřebami klientů (věk, horšící se handicap, zdraví sourozenci, sociální situace, atd.) přizpůsobujeme program nastalým podmínkám.

Na pobytech pracují dobrovolníci, terapie vedou skuteční školení odborníci. Terapie konzultujeme s lékaři a psychoterapeuty: MUDr. Luděk Svoboda a PhDr. Marina Stejskalová.