Podrobnější informace najdete průběžně v aktualitách. Přihlášení vždy u vedoucího akce. 

Na všechny akce mají přednost členové KPZ. V případě změny termínu, sledujte prosím aktuality na webu.

KDY

CO

KDE

PRO KOHO

AKCI ORGANIZUJE

V případě možnosti konání:
20. 2. - 27. 2. ZIT I. turnus - z důvodu nařízení vlády zrušeno Boží Dar Klienti Helena Krejčíková
27. 2. - 6. 3. ZIT II. turnus - z důvodu nařízení vlády zrušeno Boží Dar Klienti, KPZ Helena Krejčíková
15. 6. Piknik u koní Louky za OC Vivo Klienti

Markéta Šulcová
Helena Krejčíková

31. 7. - 3. 8. Letní pobyt - setkání rodin s dětmi s handicapy Lobendava Klienti Kolektiv Zajíčka na koni
4. 8. - 7. 8. Letní pobyt - setkání rodin s dětmi s handicapy Lobendava Klienti Kolektiv Zajíčka na koni